Eksamite infoRiiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2022/2023. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023

valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2022/2023. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september 2022, 26–27. september 2022;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september 2022, 26.–27. september 2022;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022;

4) inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022;

5) inglise keel (suuline) – 17.–18. oktoober 2022.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal".
 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2022/2023. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023

valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2022/2023. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september 2022, 26–27. september 2022;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september 2022, 26.–27. september 2022;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022;

4) inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022;

5) inglise keel (suuline) – 17.–18. oktoober 2022.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal".