Õppetöö

Eksamite infoRiiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2021/2022. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 14.-17. september 2021;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021 ; 1. oktoober 2021;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021;

4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021;

5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta".
 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2021/2022. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) matemaatika (kirjalik) – 14.-17. september 2021;

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021 ; 1. oktoober 2021;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021;

4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021;

5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta".