Õppetöö

Eksamite infoRiiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2023/2024. õppeaastal: 

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Allikas eksamite ja tasemetööde kohta: https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001?leiaKehtiv.  

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2023/2024. õppeaastal: 

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Allikas eksamite ja tasemetööde kohta: https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001?leiaKehtiv.