Meie koolist

Kiusamisvaba kool


Pärnu Rääma Põhikoolis rakendatakse alates 2013/14 õppeaastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:
• viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
Margot Videse, margot@raama.ee ja margot.videse@onk.parnu.ee, 56927233

Kristiin Neiman, kristiin@raama.ee ja kristiin.neiman@onk.parnu.ee, 56925340

Tuuli Joa, tuuli@raama.ee, 56668004

Riina Arva, riina@raama.ee, 53926000

Leelia Siimer, leelia@raama.ee, 5237210KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
KiVa koduleht.
KiVa programmi Facebooki leht. 

 

Pärnu Rääma Põhikoolis rakendatakse alates 2013/14 õppeaastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.


KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:
• viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
Margot Videse, margot@raama.ee ja margot.videse@onk.parnu.ee, 56927233

Kristiin Neiman, kristiin@raama.ee ja kristiin.neiman@onk.parnu.ee, 56925340

Tuuli Joa, tuuli@raama.ee, 56668004

Riina Arva, riina@raama.ee, 53926000

Leelia Siimer, leelia@raama.ee, 5237210KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
KiVa koduleht.
KiVa programmi Facebooki leht.