Meie koolist

Hoolekogu koosseis õppeaastal 2021/2022


Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Eliise Simisker

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Anniki Leppik

Lapsevanemate esindaja 1a klass

Kaie Lillemaa

Lapsevanemate esindaja 1b klass

Tatjana Kulinitš

Lapsevanemate esindaja 2a klass

Kristiin Kostabi

Lapsevanemate esindaja 2b klass

Liina Lelov-Aasmaa

Lapsevanemate esindaja 3a klass

Evelin Linde

Lapsevanemate esindaja 3b klass

Maia Remmel

Lapsevanemate esindaja 2v, 3v ja 3v2 klassid

Maia Tammik

Lapsevanemate esindaja 4a klass

Liisa Raud

Lapsevanemate esindaja 4b klass

Marek Leiner

Lapsevanemate esindaja 4c klass

Peep Saaremägi

Lapsevanemate esindaja 5a klass

Terje Leiman-Nevidemski

Lapsevanemate esindaja 5b klass

Aadu Simisker

Lapsevanemate esindaja 5c klass

Kristin Toomet

Lapsevanemate esindaja 6a klass

Iti Oja

Lapsevanemate esindaja 6b klass

Gaili Rettel

Lapsevanemate esindaja 6c ja 9a klassid

Urve Urbel

Lapsevanemate esindaja 6d ja 8a klassid

Ragne Õunapuu

Lapsevanemate esindaja 7a klass

Agnes Varik

Lapsevanemate esindaja 7b klass

Mari-Liis Anso

Lapsevanemate esindaja 7c klass

Helen Tenno

Lapsevanemate esindaja 8b klass

Viivika Vilja

Lapsevanemate esindaja 9b klass

Tarmo Oidekivi

Lapsevanemate esindaja 9v klass

Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Eliise Simisker

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Anniki Leppik

Lapsevanemate esindaja 1a klass

Kaie Lillemaa

Lapsevanemate esindaja 1b klass

Tatjana Kulinitš

Lapsevanemate esindaja 2a klass

Kristiin Kostabi

Lapsevanemate esindaja 2b klass

Liina Lelov-Aasmaa

Lapsevanemate esindaja 3a klass

Evelin Linde

Lapsevanemate esindaja 3b klass

Maia Remmel

Lapsevanemate esindaja 2v, 3v ja 3v2 klassid

Maia Tammik

Lapsevanemate esindaja 4a klass

Liisa Raud

Lapsevanemate esindaja 4b klass

Marek Leiner

Lapsevanemate esindaja 4c klass

Peep Saaremägi

Lapsevanemate esindaja 5a klass

Terje Leiman-Nevidemski

Lapsevanemate esindaja 5b klass

Aadu Simisker

Lapsevanemate esindaja 5c klass

Kristin Toomet

Lapsevanemate esindaja 6a klass

Iti Oja

Lapsevanemate esindaja 6b klass

Gaili Rettel

Lapsevanemate esindaja 6c ja 9a klassid

Urve Urbel

Lapsevanemate esindaja 6d ja 8a klassid

Ragne Õunapuu

Lapsevanemate esindaja 7a klass

Agnes Varik

Lapsevanemate esindaja 7b klass

Mari-Liis Anso

Lapsevanemate esindaja 7c klass

Helen Tenno

Lapsevanemate esindaja 8b klass

Viivika Vilja

Lapsevanemate esindaja 9b klass

Tarmo Oidekivi

Lapsevanemate esindaja 9v klass