Meie koolist

Hoolekogu koosseis õppeaastal 2022/2023


Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Tiina Niin Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Iti-Ann Selge

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Angelina Tomson

Lapsevanemate esindaja 1a klass

Kristin Toomet

Lapsevanemate esindaja 1b ja 7a klass

Anniki Leppik

Lapsevanemate esindaja 2a klass

Kaie Lillemaa

Lapsevanemate esindaja 2b klass

Tatjana Kulinitš

Lapsevanemate esindaja 3a klass

Kristiin Kostabi

Lapsevanemate esindaja 3b klass

Irina Samarokova

Lapsevanemate esindaja 3v klass

Kristjan Vaino

Lapsevanemate esindaja 4a klass

Evelin Linde

Lapsevanemate esindaja 4b klass

Maia Remmel Lapsevanemate esindaja 4v ja 4v2 klassid

Marek Leiner

Lapsevanemate esindaja 5a klass

Liisa Raud

Lapsevanemate esindaja 5b klass

Anne Ott

Lapsevanemate esindaja 5c klass

Peep Saaremägi

Lapsevanemate esindaja 6a klass

Terje Leiman-Nevidemski

Lapsevanemate esindaja 6b klass

Aadu Simisker

Lapsevanemate esindaja 6c klass

Iti Oja

Lapsevanemate esindaja 7b klass

Gaili Rettel

Lapsevanemate esindaja 7c klass

Urve Urbel

Lapsevanemate esindaja 7d ja 9a klassid

Ragne Õunapuu

Lapsevanemate esindaja 8a klass

Agnes Varik

Lapsevanemate esindaja 8b klass

Raini Lain

Lapsevanemate esindaja 8c klass

Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Tiina Niin Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Iti-Ann Selge

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Angelina Tomson

Lapsevanemate esindaja 1a klass

Kristin Toomet

Lapsevanemate esindaja 1b ja 7a klass

Anniki Leppik

Lapsevanemate esindaja 2a klass

Kaie Lillemaa

Lapsevanemate esindaja 2b klass

Tatjana Kulinitš

Lapsevanemate esindaja 3a klass

Kristiin Kostabi

Lapsevanemate esindaja 3b klass

Irina Samarokova

Lapsevanemate esindaja 3v klass

Kristjan Vaino

Lapsevanemate esindaja 4a klass

Evelin Linde

Lapsevanemate esindaja 4b klass

Maia Remmel Lapsevanemate esindaja 4v ja 4v2 klassid

Marek Leiner

Lapsevanemate esindaja 5a klass

Liisa Raud

Lapsevanemate esindaja 5b klass

Anne Ott

Lapsevanemate esindaja 5c klass

Peep Saaremägi

Lapsevanemate esindaja 6a klass

Terje Leiman-Nevidemski

Lapsevanemate esindaja 6b klass

Aadu Simisker

Lapsevanemate esindaja 6c klass

Iti Oja

Lapsevanemate esindaja 7b klass

Gaili Rettel

Lapsevanemate esindaja 7c klass

Urve Urbel

Lapsevanemate esindaja 7d ja 9a klassid

Ragne Õunapuu

Lapsevanemate esindaja 8a klass

Agnes Varik

Lapsevanemate esindaja 8b klass

Raini Lain

Lapsevanemate esindaja 8c klass